Aktualności
17 października 2023

„Przedsiębiorca bez dyplomu? – wykształcenie polskich startupowców” – raport dr. Kamila Matuszczyka i InCredibles

W czwartek 12 października 2023 r. podczas konferencji startupowej Pitch MeetUp dr Kamil Matuszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił raport „Przedsiębiorca bez dyplomu – wykształcenie polskich startupowców”, który powstał we współpracy z InCredibles. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Publikacja, która powstała przy udziale finalistów programu InCredibles, przedstawia rolę wykształcenia w rozwoju polskich startupów. Niżej przedstawiamy jej podsumowanie.

Z dostępnej literatury niewiele dowiadujemy się o trajektoriach edukacyjnych startupowców i tego, jak postrzegają znaczenie formalnej oraz nieformalnej edukacji. Ukończenie szkoły wyższej, jak dowiodły badania zrealizowane na przełomie 2022 i 2023 roku wśród przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce – finalistów programu InCredibles Sebastiana Kulczyka, nie jest jedyną ścieżką profesjonalnego rozwoju startupowców. Możliwe jest osiągnięcie sukcesu biznesowego bez posiadania stopnia naukowego przez nazwiskiem. Współcześnie ukończenie studiów wyższych jest traktowane jednak jako coś naturalnego i stanowi swoiste preludium do dalszego rozwoju. Co ciekawe, tytuł doktora, oprócz społecznej estymy i bogatej wiedzy, otwiera ścieżki ubiegania się o środki publiczne przeznaczone dla naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników swoich badań.

Choć można oczekiwać, że przedsiębiorcy technologiczni będą preferowali doświadczenie i praktyczne umiejętności nad teorią w procesie nauczania, przeprowadzone rozmowy pozwoliły uchwycić nieco odmienne stanowisko. Wiedza teoretyczna, którą zapewniają dobre studia wyższe, jest niezbędna do skutecznego i efektywnego rozwijania pomysłów w biznesy. Dopiero z teorią w parze powinno iść doświadczenie. W kontekście edukacji formalnej rozmówcy docenili wszelkiego rodzaju aktywności poza zajęciami w trakcie studiów, które stanowią doskonałą przestrzeń do własnego rozwoju, tworzenia kapitału społecznego czy poszerzania wiedzy.

Z roku na rok powiększa się oferta „skrojonych na miarę” szkoleń, kursów i innych wydarzeń dla uczestników ekosystemu startupów w Polsce. Wynika to m.in. z popytu, jaki zgłaszają startupowcy, chcący rozwijać konkretne umiejętności czy pozyskiwać wąską, specjalistyczną wiedzę. Traktują to jako inwestycje i podchodzą dosyć ostrożnie do składanych im ofert. Na tym tle studia MBA kojarzone są głównie z szansą na zbudowanie sieci znajomości i inwestycją, na którą nie zawsze mogą sobie pozwolić.

Nie zaskakuje opinia, zgodnie z którą badani przedsiębiorcy krytycznie oceniają infrastrukturę edukacyjną w Polsce. Jak ujawniły badania, dużo zarzutów kierowanych jest w stronę słabego przygotowania praktycznego, zwłaszcza niskiego poziomu edukacji przedsiębiorczości. Wiele zależy także od podejścia kadry akademickiej, która według startupowców funkcjonuje w skostniałych strukturach i jest zbyt słabo otwarta na studentów. Szczególnie negatywne stanowisko wyrażają osoby mające na swoim koncie choćby krótkie doświadczenie nauki za granicą. Pytani o wyobrażenie sobie idealnej szkoły, przygotowującej startupowców do osiągania globalnych sukcesów, wskazali jednak, że taka instytucja jeszcze nie powstała.

Pobierz raport

Autorem publikacji jest dr Kamil Matuszczyk, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski oraz badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Kierownik dwóch grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, główny badacz i wykonawca w blisko dwudziestu projektach naukowych finansowanych ze źródeł Komisji Europejskiej, niemieckiej czy norweskiej instytucji finansującej badania podstawowe. Dotychczas współpracował z badaczami m.in. z Humboldt University w Berlinie, University of Siegen, University of Duisburg-Essen czy NTNU w Trondheim. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują kwestie współczesnej mobilności pracowniczej, polityki ludnościowej, rynku pracy, strategii pracodawców, nowych technologii i startupów.