Young InCredibles

Young InCredibles to inicjatywa w ramach programu mentoringowego InCredibles Sebastiana Kulczyka, w której nagradzane są najbardziej innowacyjne młodzieżowe projekty biznesowe. Laureaci wyłaniani są podczas programów akceleracyjnych organizowanych przez fundacje EconverseTeenCrunch, wspierających najzdolniejsze młodzieżowe zespoły w rozwoju pomysłów i nabywaniu kluczowych umiejętności biznesowych. Każdy z nagrodzonych zespołów otrzymuje od InCredibles specjalny pakiet świadczeń, w tym konsultacje z funduszem vc, opiekę coacha, udział we wszystkich grupowych warsztatach dla InCredibles, udział online w konferencjach i wydarzeniach partnerskich.

Fundacja Econverse powstała w celu promocji przedsiębiorczości, rozwoju polskich startupów, a także wprowadzenia zmian w polskim systemie edukacji i wykorzystanie pełni potencjału młodych Polaków. Econverse tworzy grupa studentów i studentek najlepszych uczelni polskich i zagranicznych, takich jak Oxford, LSE czy Minerva University. Do swoich celów zaliczają w szczególności efektywną edukację przedsiębiorczą na wczesnym etapie kariery, popularyzację nieszablonowych metod rozwoju oraz zapewnienie narzędzi, które pozwolą przekształcać pomysły w startupy, projekty i innowacje, budujące fundamenty pod wzrost oraz rozwój gospodarczy Polski.

Fundacja TeenCrunch inspiruje i wspiera młodych ludzi w przekształcaniu ich innowacyjnych pomysłów w realne, efektywne projekty. Celem organizacji jest rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży, z naciskiem na technologie przyszłości, takie jak AI. Wspiera młode talenty poprzez program akceleracyjny, warsztaty, konferencje i sesje networkingowe.

2024

2023

2022