Biuro prasowe

KPMP

Kontakt dla mediów

Krzysztof Przybylski, właściciel

+48 698 473 937

krzysztof.przybylski@kpmp.pl

KPMP jest innowacyjną firmą z branży budowlanej, której celem jest opracowanie i wdrożenie na rynek nowego rozwiązania w postaci belki oporowo-najazdowej dla budownictwa drogowego o nazwie ReBe. Produkt ma na celu zredukowanie kosztów wykonania złączy asfaltowych poprzez przygotowanie krawędzi układanej nawierzchni na końcu odcinka roboczego w sposób umożliwiający rozpoczęcie prac w dniu następnym bez konieczności wykonania kosztownych i czasochłonnych prac przygotowawczych.