SingularityU Poland

26 października 2023

Najważniejszy jest człowiek – wnioski z 7. edycji Masters&Robots

Tematem konferencji Masters & Robots były wyzwania stojące przed biznesem i współczesnymi przywódcami.

Więcej