Aktualności
19 marca 2024

Raport „Rynek akceleracji w Polsce”

Polecamy kompleksowy raport „Rynek akceleracji w Polsce”, przygotowany przez Akces NCBR wraz z firmą Antal. Program InCredibles Sebastiana Kulczyka jest partnerem publikacji.

Uwaga twórców raportu skupiła się przede wszystkim na wyzwaniach, z którymi mierzą się obecnie polskie startupy, programach akceleracyjnych dostępnych na rodzimym rynku oraz prognozach dotyczących przyszłości akceleracji w Polsce. Materiał został opracowany z myślą o młodych polskich innowatorach, przedsiębiorcach i naukowcach.

Rynek akceleracji w Polsce rozwija się obecnie bardzo dynamicznie, a młodzi przedsiębiorcy szukają różnych rozwiązań by wesprzeć swoje biznesy i osiągnąć sukces. Spółka Akces NCBR jako krajowy akcelerator, którego głównym celem jest wspieranie młodych przedsiębiorców i naukowców w rozwoju ich innowacyjnych pomysłów, podjęła się przygotowania raportu kompleksowo zajmującego się tą tematyką.

Jak podkreśla Adam Iwan, prezes Zarządu Akces NCBR, raport „Rynek akceleracji w Polsce” to kompendium wiedzy o akceleracji i rynku polskich startupów. „Tworząc go chcieliśmy przekazać wiedzę dotyczącą m.in. sposobów finansowania i metod wsparcia startupów (granty, akceleracja, venture building czy aniołowie biznesu) oraz samego procesu akceleracji w Polsce. Liczymy, że publikacja ta pozwoli młodym, polskim innowatorom rozwijać swoje pomysły i zachęci ich do działania”.

W raporcie wnikliwie omówiono rynek startupów w Polsce. Przeanalizowano ścieżki rozwoju startupów i ich charakterystykę. Odniesiono się do ich głównych potrzeb – szczególnie tych dotyczących wsparcia finansowego, edukacji biznesowej oraz umiędzynarodowienia oferowanych przez nie produktów i rozwiązań. Ważnym elementem raportu jest również akceleracja. Autorzy przeanalizowali obecny rynek wsparcia polskich startupów oraz wskazali główne programy akceleracyjne w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaprognozowano przyszłość akceleracji startupów w Polsce

W obliczu dynamicznego rozwoju startupów, elementem nieodzownym stają się strategiczne decyzje dotyczące skalowania biznesu. Niezwykle ważne jest utrzymanie równowagi między szybkim wzrostem a zachowaniem elastyczności operacyjnej.

„W tym kontekście, kluczowe znaczenie nabiera budowanie silnych podstaw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, technologią i finansami. Wierzymy, że przekazane Państwu opracowanie będzie stanowiło przydatny materiał i wspomoże Państwa w prowadzonej działalności” – podkreśla Artur Skiba, prezes Antal.

W części końcowej raportu przedstawiono główne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i analiz. W podsumowaniu podkreślono, że kluczowe znaczenie dla rozwoju akceleracji w Polsce ma kompleksowe wsparcie dla całego rodzimego ekosystemu startupowego. Niezbędnymi elementami do tego jest przede wszystkim: finansowanie, mentoring biznesowy, uproszczenie procedur oraz promocja innowacyjnych rozwiązań.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Raporty / Akces NCBR (akces-ncbr.pl)