Aktualności
24 czerwca 2021

Powstanie mural poświęcony pamięci dr. Jana Kulczyka na akademiku Polonez w Poznaniu

Z inicjatywy poznańskich środowisk kultury i nauki powstaje mural poświęcony Janowi Kulczykowi – na ścianie akademików Student Depot Polonez w centrum Poznania wielkoformatową pracę stworzy Łukasz Gruszczyński.

Festiwal Malta oraz środowiska akademickie, takie jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wraz z rektorką prof. Bogumiłą Kaniewską, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z rektorem prof. Wojciechem Horą oraz poznańskie środowiska kultury m.in. Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego z prezeską Aliną Kurczewską, wystąpili z inicjatywą stworzenia muralu dedykowanego pamięci dr. Jana Kulczyka. Mural z ekologicznej farby, która oczyszcza powietrze, stworzy poznański artysta Łukasz Gruszczyński. Praca powstanie we wrześniu na południowej stronie poznańskich akademików – Student Depot Polonez firmy Griffin Real Estate dzięki uprzejmości prezesa Macieja Dyjasa. Uroczyste odsłonięcie muralu planowane jest na 1 października – dzień inauguracji nowego roku akademickiego.

Na spotkaniu prasowym 24 czerwca 2021 r. byli obecni przedstawiciele i przedstawicielki poznańskich środowisk kultury i środowisk akademickich, które zainicjowały powstanie muralu dedykowanego Janowi Kulczykowi. Głos zabrali Michał Merczyński (dyrektor Malta Festival Poznań), Karol Działoszyński (przewodniczący Rady Fundacji Malta), prof. Bogumiła Kaniewska (rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Alina Kurczewska (prezeska Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego), prof. Wojciech Hora (rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Łukasz Gruszczyński (artysta tworzący mural) oraz Agnieszka Chrabąszcz (menedżerka Student Depot Polonez).

Mural pragniemy dedykować dr. Janowi Kulczykowi – człowiekowi, który był mecenasem sztuki, artystą biznesu, wizjonerem i marzycielem. Był człowiekiem, który wierzył w edukację i rozwój młodzieży. Do dzisiaj wyróżniający się studenci i doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie z najstarszego programu stypendialnego, którego był założycielem. Jako jeden z największych polskich przedsiębiorców, przyczynił się do sukcesu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego kraju. Jan od 25 lat, rokrocznie wspierał festiwal Malta, był naszym przyjacielem. Czujemy ogromną potrzebę podkreślenia jego zaangażowania w poznański świat kultury i edukacji – mówił Michał Merczyński, dyrektor festiwalu Malta.

Ogłoszenie idei projektu. Od lewej: dyrektor festiwalu Malta Michał Merczyński, Alina Kurczewska - prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, rektor UAM Bogumiła Kaniewska, Karol Działoszyński, prezes i przewodniczący rady Fundacji Malta, Agnieszka Chrabąszcz ze Student Depot Poznań, rektor UAP Wojciech Hora, Łukasz Gruszczyński - autor mającego powstać muralu. (Fot. M.Zakrzewski).
Ogłoszenie idei projektu. Od lewej: dyrektor festiwalu Malta Michał Merczyński, Alina Kurczewska – prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, rektor UAM Bogumiła Kaniewska, Karol Działoszyński, prezes i przewodniczący rady Fundacji Malta, Agnieszka Chrabąszcz ze Student Depot Poznań, rektor UAP Wojciech Hora, Łukasz Gruszczyński – autor mającego powstać muralu. (Fot. M.Zakrzewski).

Jan Kulczyk angażował się w działalność charytatywną i w rozwój polskiego sportu. Zainicjował bezprecedensową dotację prywatnego przedsiębiorstwa dla budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Wspierał m.in. Teatr Wielki-Operę Narodową w Warszawie, Teatr Wielki w Poznaniu, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, Transatlantyk Festival, Teatr Muzyczny w Poznaniu, liczne wydarzenia kulturalne, premiery filmowe i wystawy. W 2012 roku otrzymał Nagrodę „Mecenas Kultury” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w czerwcu tego roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mural na ścianie poznańskich akademików Student Depot Polonez firmy Griffin Real Estate – dzięki uprzejmości prezesa Macieja Dyjasa – ma zostać wykonany specjalnymi ekologicznymi farbami, które będą dodatkowymi „płucami” dla Poznania. Jeden metr kwadratowy muralu oczyszcza powietrze tak, jak jedno drzewo. Dodany do farby dwutlenek tytanu skutecznie usuwa bakterie i grzyby, a także wiąże na powierzchni tlenki azotu i siarki, amoniak, ozon i tlenek węgla, potem wszystkie te związki spłukuje deszcz. Dodatkowo farba usuwa nieprzyjemne zapachy oraz obniża temperaturę pomalowanej powierzchni, co zmniejsza koszty chłodzenia budynku.

Twórcą muralu będzie Łukasz Gruszczyński – poznański artysta, który tworzy rzeźby, obiekty z drewna, prace site-specific oraz murale. Urodzony w 1982 r. w Słupcy. W 2011 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą (Litwa, Ukraina, Tajlandia). Aktywny organizator wystaw, koordynator przedsięwzięć artystycznych, uczestnik plenerów oraz autor warsztatów twórczych. W latach 2009–2013 wspólnie z grupą Teatrkomplex wykonał akcje teatralne oraz performance w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w VIII Pracowni Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. Łukasz Gruszczyński jest autorem m.in rzeźby „Przekrój P(p)oznania” zrealizowanej w 2020 r. w sąsiedztwie Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

– Wierzymy, że ten ważny dla Poznania, mieszkańców i mieszkanek projekt, w symboliczny sposób będzie prezentował wartości i idee, które były bliskie doktorowi Janowi Kulczykowi, a także będzie inspirował kolejne pokolenia. Ta spektakularna ściana, która mierzy ponad 500 m2, jest niewątpliwie wyzwaniem dla artysty i realizatorów. Bardzo liczę na stworzenie ważnego i spektakularnego dzieła, które artystycznie wzbogaci przestrzeń publiczną naszego miasta – dodał Michał Merczyński.

ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI O PROJEKCIE MURALU:

Mural powinien wydarzyć się! Być przygodą dla twórcy i spektaklem dla odbiorcy, od momentu położenia pierwszych plam do czasu, kiedy zacznie zacierać się poprzez działanie warunków zewnętrznych. Niewątpliwie musi wiązać się z architekturą, być jej dopełnieniem (lub odwrotnie), oddziaływać na otoczenie. Co najważniejsze, powinien wprowadzić odczuwalną zmianę w postrzeganiu miejsca. To właśnie chęć przeżycia zmiany napędza do komponowania na nowo, a wprowadzenie nowej jakości jest poszukiwaną wartością i jednocześnie największą atrakcją.

Wypowiadam się z pozycji pasjonata, rzeźbiarza i twórcy murali, dla którego przestrzeń, zaistnienie w przestrzeni jest inspiracją. Zostałem zaproszony do projektu, w ten sposób połączenie tak bardzo charakterystycznego miejsca z tak wybitną postacią, pojawiło się w polu mojego zainteresowania. Myślę, że raczej nieprzypadkowo, chociaż postaram się to udowodnić w jak najbardziej wyrazisty sposób.

W chwili obecnej rozpoznaję postać dr. Jana Kulczyka rozmawiając z jego przyjaciółmi. Zapewne zebrane informacje, opowiedziane historie i anegdoty będą miały wpływ na projekt, który finalnie zostanie przelany na powierzchnię 500 m2.

Według harmonogramu działań uzgodnionego z organizatorami, projekt powstanie do końca lipca, a następnie będą prowadzone konsultacje. Przygotowania do realizacji mogą potrwać do końca sierpnia 2021 r.