Aktualności
15 kwietnia 2019

Otwarty Bank Umów – umowa grantowa

Grant agreement to umowa grantowa, określająca zasady przyznawania start-upowi przez inwestora grantu w postaci środków pieniężnych. Zawarcie przez start-up umowy grantowej może (ale nie musi) być związane z udziałem w programie akceleracyjnym, a środki pochodzące z grantu powinny być przez start-up przeznaczone na osiągnięcie kamieni milowych ustalonych przez strony oraz KPI w planie dla start-upu. W praktyce takie umowy zawierają zapisy gwarantujące grantodawcy prawo do uzyskania informacji związanych z działalnością startupu, a także zastrzeżenia o konieczności zwrotu grantu w przypadku jego wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem.

Prezentujemy wzór takiego dokumentu, który pokazuje jak zredagować przedmiot umowy grantowej, jak opisać uprawnienia grantodawcy oraz podaje przykłady zobowiązań, jakie mogą dotyczyć start-upu otrzymującego grant.

Wzór dokumentu został opracowany we współpracy z ekspertami Kancelarii Snażyk Granicki i Kulczyk Investments.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj.