Aktualności
17 kwietnia 2019

Otwarty Bank Umów – term sheet

Term sheet, nazywany czasem także „podstawowymi warunkami transakcji”, to zazwyczaj pierwsze porozumienie, zawierane pomiędzy founderem (founderami) a inwestorem. Stanowi on swego rodzaju „punkt wyjścia” dla dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków planowanej transakcji. Najczęściej z inicjatywą zawarcia term sheetu występuje inwestor, dlatego też w większości przypadków to on przygotowuje pierwszą wersję dokumentu.

Wzór dokumentu został opracowany we współpracy z ekspertami Kancelarii Snażyk Granicki i Kulczyk Investments.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj.