Biuro prasowe

Visual Tech-Lab

Kontakt dla mediów

Visual Tech-Lab wprowadza na rynek pierwszy na świecie nieinwazyjny system pomiaru gęstości tkanki kostnej w obrębie szczęki i żuchwy, realizujący pomiar już na etapie planowania zabiegu implantacji. System obliczeniowy będzie działać w modelu chmurowym jako usługa dla lekarzy implantologów. Opatentowane IP zawiera: konstrukcję wzorników gęstości, sposób realizacji pomiaru oraz metodykę obliczania wartości gęstości.