Aktualności
18 sierpnia 2023

Kwestionariusz InCredibles: dr Łukasz Piątek, CEO i co-founder ai4skin

Dr Łukasz Piątek, CEO i co-founder ai4skin, odpowiada na pytania Kwestionariusza InCredibles. Rozwiązanie jego firmy wykorzystuje specjalistyczne algorytmy wspomagające w rozpoznawaniu czerniaka na podstawie obrazów dermatoskopowych.

Spółka została wybrana do programu InCredibles spośród 20 najlepszych startupów wyłonionych w półfinałach Infoshare Startup Contest.

Kwestionariusz InCredibles

Od pomysłu do biznesu – kto i w jakich okolicznościach wpadł na pomysł rozwiązania?

Pomysł na nasz startup zrodził się 4 lata temu, kiedy pracowałem z Sebastianem Klonowskim nad innym projektem. Badaliśmy wówczas typy zobrazowań odmienne od wykorzystywanych w ai4skin, ale również wykorzystywaliśmy złożone algorytmy uczenia maszynowego. Zajmuję się tematyką nowotworów skóry od strony wykorzystania tych algorytmów już od kilkunastu lat, a przygoda z ich identyfikacją rozpoczęła się podczas mojego przewodu doktorskiego. Wspólnie z Sebastianem postanowiliśmy rozszerzyć prace nad rozpoznawaniem zmian melanocytowych skóry i powołać startup. Sebastian zebrał grupę znakomitych ekspertów i tak powstał ai4skin.

Jakie były kolejne kroki, które umożliwiły jego rozwój aż do powstania startupu?

To dzięki Sebastianowi skład ai4skin jest tak mocny. To on do zespołu doprosił Malwinę Wąsowską-Domirską, doświadczoną project managerkę, Łukasza Pogodę, który w projekcie zajmuje się przygotowaniem infrastruktury rozwiązania i jej wdrożeniem oraz Kubę Karpa, stanowiącego naszą bazę wiedzy z zakresu finansów czy zarządzania projektami EFS/EFRR. Następnie udało nam się wspólnie przekonać do współpracy naszą specjalistkę domenową – dr Natalię Salwowską, która jest dermatologiem i specjalizuje się głównie w onkodermatologii. Wspólnie z zespołem podjęliśmy decyzję o powołaniu spółki i rozpoczęciu procesu inkubacji, który zresztą ze świetnym wynikiem zakończyliśmy w styczniu tego roku.

Jakie są plany rozwojowe spółki na najbliższe dwa lata?

Jako przedsięwzięcie ai4skin jest w pełni skalowalne. Konstrukcja rozwiązania umożliwia stosunkowo łatwe rozszerzenie spektrum analizowanych atrybutów, zwiększanie liczby jednostek chorobowych oraz dodawanie kolejnych strategii oceny znamion. Nasze plany na rozwój obejmują przede wszystkim dalszą rozbudowę i doskonalenie systemu, w tym dodawanie nowych funkcjonalności i ulepszanie istniejących. W tym momencie najbardziej potrzebujemy wsparcia finansowego, które pozwoli nam dalej rozwijać produkt oraz zwiększyć jego zasięg na rynku.

Na jakie wyzwania cywilizacyjne/społeczne odpowiada rozwiązanie startupu?

Czerniak jest 9. najczęściej występującym nowotworem w Europie. Stanowi zaledwie 6% wszystkich nowotworów skóry, ale przyczynia się do śmierci aż 80% pacjentów z nowotworami skóry. Niektóre źródła podają wzrost częstotliwości występowania czerniaka o 300% w ostatnich 20 latach. Coraz częściej z tym szalenie agresywnym nowotworem walczą młodzi ludzie, a niestety charakteryzuje się on wyjątkowo wysokim stopniem złośliwości. Wywołuje przerzuty do pobliskich węzłów chłonnych, mózgu czy innych części ciała, ale wcześnie wykryty wiąże się z dużymi szansami na wyleczenie, dlatego tak istotne jest promowanie wczesnej diagnostyki oraz świadomości na temat tej choroby.

Kto jest dla was biznesowym wzorem do naśladowania?

Naszą misją jest być o krok do przodu – oferować wczesną diagnostykę, promować badania profilaktyczne. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które stanowią wzór w tym zakresie, jedną z nich jest dla nas Partners in Health. To organizacja działająca na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w biednych i trudno dostępnych regionach na całym świecie. PIH podejmuje się trudnych wyzwań w obszarach, gdzie opieka zdrowotna jest ograniczona, a choroby zakaźne i przewlekłe stanowią poważne zagrożenie.

Jakie macie oczekiwania wobec udziału w programie InCredibles?

Uczestnictwo w programie InCredibles wiąże się dla nas przede wszystkim z możliwością skorzystania z ogromnego potencjału eksperckiego. Istotne jest dla nas wykorzystanie w pełni szansy czerpania wiedzy od mentorów, w celu rozszerzenia naszych kompetencji, identyfikacji szans rynkowych i pozyskiwania kapitału.