Aktualności
15 lipca 2019

Grupa CIECH wdrożyła „Akademię Szkolnych Talentów” – program mentoringu edukacyjnego dla dzieci pracowników

Z inicjatywy Sebastiana Kulczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A., w chemicznej firmie wystartował wyjątkowy na polskim rynku program mentoringu edukacyjnego dla dzieci pracowników polskich spółek z Grupy CIECH. Uczestnicy „Akademii Szkolnych Talentów” otrzymują wieloletnią, bezpłatną pomoc w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności, a także wsparcie ekspertów w drodze po najlepszą edukację na prestiżowych uniwersytetach zagranicznych.

Wiedza i odpowiednia edukacja to najcenniejszy kapitał dla nowoczesnej gospodarki. Dobre wykształcenie młodego pokolenia przekłada się jednak nie tylko na konkretne korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa w przyszłości, ale także zwiększa szanse młodych ludzi na osiągnięcie szczęścia i dobrobytu w dorosłym życiu. W odpowiedzi na to społeczne zapotrzebowanie, Sebastian Kulczyk powołał do życia – we współpracy z Fundacją IVY Poland – „Akademię Szkolnych Talentów”, wyjątkowy program wsparcia najbardziej utalentowanych dzieci pracowników z grupy kapitałowej KI.

CIECH, jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, jest pierwszą firmą kontrolowaną przez Kulczyk Investments S.A., w której wdrożono inicjatywę doradztwa edukacyjnego dla dzieci pracowników. Zaproszeni do współpracy doradcy z Fundacji IVY Poland dbają o odpowiedni rozwój talentów, pasji i umiejętności poszczególnych dzieci, opracowując im indywidualne plany rozwoju, uwzględniające wiele wymiarów – akademicki, naukowy, sportowy, artystyczny, językowy czy wolontariacki. Prowadzone przez współpracujących z Fundacją absolwentów i studentów najlepszych uniwersytetów świata konsultacje opierają się przede wszystkim o systematyczne spotkania indywidualne lub rozmowy przez Skype, w zależności od miejsca zamieszkania dziecka. Co ważne, oferowane wsparcie ma charakter wieloletni i jest zupełnie bezpłatne.

Doradcy systematycznie monitorują również postępy swoich podopiecznych w nauce, doradzają w wyborze najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej i pomagają w przygotowaniu do aplikacji na najlepsze uniwersytety świata. Dlatego ważnym elementem programu „Akademia Szkolnych Talentów” są także warsztaty przygotowujące do egzaminów na najbardziej prestiżowe uniwersytety świata (SAT czy TOEFL), pisania esejów i rozmów kwalifikacyjnych. Przygotowanie młodych ludzi do ewentualnych studiów na Oxfordzie czy Harvardzie nie jest jednak jedynym celem programu – kluczowa jest w nim droga, którą jego uczestnicy pokonują ze swoimi doradcami, rozwijając swoje pasje i potencjał, dzięki którym mogą śmiało myśleć o realizacji swoich marzeń.

Program profesjonalnego doradztwa edukacyjnego dla dzieci pracowników Grupy CIECH powstał z inspiracji Sebastiana Kulczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Dobra edukacja to kapitał na całe życie. To okno na świat i pierwszy krok w realizacji ambitnych celów i marzeń. Ja również dostałem kiedyś taką szansę, dlatego dziś też chcę wspierać dzieci w drodze na najlepsze uczelnie świata – mówi Sebastian Kulczyk.

Nabór do I edycji „Akademii Szkolnych Talentów” trwał od września do grudnia 2018 roku. Pracownicy Grupy CIECH mogli zgłaszać swoje dzieci do programu za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Ponadto w każdym zakładzie CIECH w Polsce zostały zorganizowane specjalne spotkania informacyjne, a do uczestnictwa w programie zachęcały również plakaty promocyjne i broszurki. Laureaci I edycji – dziesięcioro najzdolniejszych dzieci w wieku 14-19 lat – zostali wyłonieni na początku grudnia, podczas specjalnej uroczystości w warszawski budynku Ufficio Primo. Dodatkowo, czwórka najlepiej ocenionych uczestników naboru została dodatkowa zaproszona na 3-dniowe zwiedzanie Oxford University!

Od stycznia 2019 roku dziesiątka młodych osób kształtuje swoją przyszłość z pomocą „Akademii Szkolnych Talentów”. Program będzie rozwijany.