Aktualności
13 września 2021

Geneza i cele MBA for Startups – Sebastian Kulczyk i Rafał Mrówka

Dr hab. Rafał Mrówka, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Biura Programów MBA w SGH oraz Sebastian Kulczyk, właściciel i prezes Kulczyk Investments, pomysłodawca programu mentoringowego InCredibles, opowiadają o genezie i celach wspólnej inicjatywy, jaką są Online MBA for Startups – pierwsze w Polsce studia MBA dla młodych przedsiębiorców.

Konkurs o stypendium Sebastiana Kulczyka

Przypominamy, że trwa konkurs, w którym nagrodą jest ufundowane przez Sebastiana Kulczyka stypendium pokrywające koszt czesnego studiów MBA for Startups.

W rywalizacji o stypendium mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące wymagania: mają wyższe wykształcenie, sprawnie posługują się językiem polskim oraz angielskim, mają co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać dwa zadania:

– udzielić poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania i polecenia zawarte w zadaniu konkursowym – case study,

– nagrać i przesłać ok. 2-minutowy film z odpowiedzią na pytanie: dlaczego chcesz studiować na MBA for Startups?

Pierwszym studentem MBA for Startups i zarazem stypendystą Sebastiana Kulczyka został Paweł Węgierski, founder i CTO spółki Gamehag, która jest laureatem IV edycji programu InCredibles.

Informacje na temat studiów znajdują się na stronie: www.mbaforstartups.pl

Informacje o konkursie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na: https://incredibleinspirations.com/konkurs-mba-for-startups/