Aktualności
29 sierpnia 2022

Tracimy zmysł słuchu. Sztuka konwersacji jest zastępowana przez osobiste nadawanie