Aktualności
09 lipca 2019

CIECH uruchamia projekt crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców z całego świata

Wystartował pierwszy crowdsourcingowy program Grupy CIECH. Jego celem jest wykorzystanie kreatywności szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji czy pasjonatów i wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch wyzwań, które stawia przed nimi jedna z największych firm chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwszym wyzwaniem jest zagospodarowanie wapna posodowego poprzez zidentyfikowanie nowych możliwości jego wykorzystania lub poprawę jego właściwości chemicznych i fizycznych, a tym samym stworzenie nowego produktu atrakcyjnego dla potencjalnych klientów.

Drugim wyzwaniem, które Grupa CIECH postawi przed chemikami, naukowcami czy wynalazcami, jest odzysk ciepła w procesie sodowym. Poszukiwane są rozwiązania, które pozwolą wykorzystać odzyskaną energię do generowania elektryczności, zasilania systemów chłodzenia czy ponownie wykorzystać ją do procesu produkcji sody.

Eksperci z CIECH wybiorą najlepsze projekty w oparciu o takie kryteria jak wykonalność techniczna, ilość zagospodarowanego surowca czy efektywność biznesowa rozwiązania (najniższy koszt operacyjny w stosunku do potencjalnego zysku). Do 12 sierpnia będzie trwać pierwszy etap konkursu. Po jego zakończeniu firma wybierze najlepsze pomysły, które przejdą do kolejnego etapu, wymagającego ich doprecyzowania i skonkretyzowania – zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony grantem w wysokości 12 000 euro, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca mogą liczyć na 1 500 euro nagrody.

Ennomotive to globalna platforma, łącząca firmy ze specjalistami z całego świata – głównie z zakresu nauk inżynieryjnych.  Skupia 15 tysięcy takich specjalistów. Tak duża społeczność pozwala biznesowi na pozyskanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań niższym kosztem, z drugiej strony dając możliwość utalentowanym i pełnym pomysłów pasjonatom oraz naukowcom wykazania się oraz pozyskania znaczących środków finansowych.

Wykorzystanie crowdsourcingu w działalności biznesowej w Polsce to nadal pionierskie i innowacyjne rozwiązanie wpisujące się w sposób i styl działania spółek należących do portfolio Sebastiana Kulczyka. Crowdsourcing, czyli proces, w ramach którego organizacja zleca rozwiązanie jakiegoś zadania bardzo szerokiej grupie ludzi w formie otwartego dla wszystkich zainteresowanych wyzwania, to oprócz inwestycji w technologiczne start-upy, współpracy z ośrodkami naukowymi i rozwoju własnego centrum badawczo-rozwojowego, jeden z elementów innowacyjnej strategii rozwoju Grupy CIECH.

Strategia innowacji w Grupie CIECH realizowana jest w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jako wsparcie bieżącego biznesu poprzez prace ukierunkowane na zwiększanie efektywności produkcji w istniejących biznesach i poszerzanie portfolio produktowego. Po drugie zaś, poprzez future business, czyli szukanie innowacyjnych pomysłów, których autorami są młodzi naukowcy. Pomysły te przy wsparciu i know-how Grupy można przekuć na biznesowy sukces. Oba te kierunki prowadzą do jednego celu – zwiększenia konkurencyjności Grupy CIECH.

Innowacyjne pomysły na rozwiązanie tych zadań można zgłaszać poprzez globalną platformę www.ennomotive.com.

***

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie – Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.